Opgaver:

  1) Undersøg modellen ved hjælp af knapperne "setup", "go" og 'sliderne'.
  2) Argumenter for hvorvidt modellen simulerer linær, eksponentiel eller logistisk vækst.
  3) Klik på "NetLogo Code" nederst på siden. Lav modellen logistisk ved at ændre beregningen af dN. Husk at klikke på "Recompile Code"
  4) Modificer koden, så den beregner vækstraten (r) jvf. en logistisk model.
  5) Brug 'sliderne' til at vise sammenhængen mellem tilfældigheder og bæreevnen (K), samt hvad der skal til for at få populationen til at crashe (gå til nul).
  6) Få modellen til at stoppe, hvis populationen crasher, ved at indsætte koden "if N < 0 [stop]" et passende sted.
  7) Diskuter nogle muligheder og begrænsninger ved modellen.
  8) Opgaver: Logistisk vækst med forsinkelse